Hyvä tietää

Varoitusmerkkien korvaus
Väistyvän lainsäädännön mukaiset oranssimustat varoitusmerkit korvataan uusilla CLP-asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisilla puna-valkomustilla merkeillä siirtymäaikojen puitteissa. Uusissa varoitusmerkeissä on oltava musta symboli valkoisella taustalla sekä punainen kehys, joka on riittävän leveä ollakseen selkeästi näkyvä. Varoitusmerkin muodosta, väristä ja koosta on säädetty CLP-asetuksen liitteen I jaksossa 1.2.1.
Tukes tiedote kemikaalien uudet varoitusmerkit

Lentävät lyhdyt
Lentävät lyhdyt ovat isoja paperipusseja, joiden alareunan suuaukon metallirenkaassa on palava kynttilä tai vastaava sytytyspala. Avotulen kuumentama lämmin ilma täyttää ohuen paperipussin ja kohottaa sen taivaalle.
Lentävät lyhdyt, ohjeistus

Vastaanottokeskukset
Omistatko kiinteistön? Sopisiko se vastaanottokeskukseksi? Ministeriöiden yhteisohje vastaanottokeskuksia suunnitteleville.

Ilmoitus vaarasta
http://apps.pelastuslaitokset.fi/vaarailmoitus

Ilmoitus asunnon tai asukkaan toiminnan aiheuttamasta palo- tai onnettomuusvaarasta.
Ilmoitustietojen avulla on tarkoitus ehkäistä ennalta onnettomuuksia, jotka voivat aiheutua riskiryhmään kuuluvan asukkaan toiminnasta. Pelastuslaki (379/2011) 42 §, laki yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisyssä.

Opas paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön
http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3583

Kuluttajaturvallisuusvalvonta 1.5.2016 alkaen