Nuohous

Lapin pelastuslaitoksen alueen kunnissa on käytössä piirinuohousjärjestelmä. Tämä tarkoittaa sitä, että suorittaakseen lakisääteisen velvoitteensa, on rakennuksen omistaja ja haltija velvollinen sopimaan nuohouksesta alueensa piirinuohoojan tai tämän palveluksessa olevan nuohoojan kanssa.

Nuohous on osa turvallisuuden valvontaa

Jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savuhormeissa vikoja tai puutteita, joista voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle. Jos nuohooja toteaa tikkaiden, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kunnossa, ettei nuohoustyötä voida suorittaa turvallisesti, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja
pelastuslaitokselle.

Saako nuohota itse?

Tulisijojen ja savuhormien puhdistusta voi tehdä itse tarpeen mukaan, mutta lakisääteinen nuohous tulee suorittaa ammattipätevyyden omaavan nuohoojan (piirinuohooja) toimesta asetuksen määrittelemin väliajoin.

Nuohouksen valvonta

Lapin pelastuslaitoksen alueella nuohousta valvovat paikalliset pelastusviranomaiset. He ottavat vastaan palautetta nuohoustoiminnasta.

Nuohoojan yhteystiedot, määrävälit, päätökset ja oppaat: