Lapin tulvasivut 2019 

Tälle sivustolla on nähtävissä linkkejä eri lähteisiin, joista voi seurata tulvatilannetta Lapissa. Sivustolla on linkkejä myös varautumisohjeisiin. Tiedotusta tehtostetaan, mikäli normaali kevättulva uhkaa muuttua vahinkoja aiheuttavaksi tulvaksi.
Tarvittaessa tiedotteita pyritään  julkaisemaan myös Lapin .pelastuslaitoksen Facebook -sivulla  www.facebook.com/lapinpelastuslaitos ja Twitterissä @Lapinpelastus .#lapintulvat #tulvat #tulva ( #kunta ) Media seuraa aktiivisestii myös tulvatilannetta.

Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa virtaamat kasvussa (Tulvakeskus 9.5.)

" Lapissa, Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, alueilla joilla lunta on vielä runsaasti jäljellä, jokien virtaamat ovat kääntyneet tai kääntymässä kasvuun lämpiävän ja sateisen sään seurauksena. Etelä-Lapissa virtaamahuiput ovat viikonloppuna, Ivalojoella ja Kemijoella viikonvaihteessa ja muualla ensi viikolla."

Vesitilanne ja ennusteet (ymparisto.fi/tulvatilanne) (SYKE) 
- ajankohtaiset päivittyvät vesitilannetiedotteet
Lapin ELY -keskuksen tiedote 6.5: 
Lämpenevä sää ja sateet nostavat Lapin jokien virtaamia (Lappi)

"Jäät purkautuivat tänä kevään poikkeuksellisesti pohjoisesta alkaen:"

Lapin ELY-keskuksen tiedotteet TÄSTÄ  

Tulvakeskus ennustaa ja varoittaa tulvista sekä ylläpitää niihin liittyvää jatkuvaa tilannekuvaa. Tulvakeskus tarjoaa palveluita alueellisille  viranomaisille sekä sekä tulva-alueiden asukkaille ja toiminnanharjoittajille.

Tulvavahinkojen ehkäisy ja tulvantorjunta on ensisijaisesti kiinteistöjen omatoimiseen varautumiseen kuuluva tehtävä. Pelastuslaitos antaa apua tilanteessa, jossa tulva tai sen uhka vaatii kiireellisiä toimenpiteitä ihmisen hengen tai terveyden, omaisuuden tai ympäristön suojaamiseksi tai pelastamiseksi eivätkä toimenpiteet ole onnettomuuden tai sen uhan kohteeksi joutuneen omin toimin hoidettavissa.

Lapin ELY -keskus on julkaissut Tulvaoppaan 2017 "Omatoiminen tulviin
varautuminen". Ohjeessa löytyy  perustietoa tulvista ja ohjeistusta  tulviin vartautumisesta, Ohjeessa esitetään tietoa  eri toimijoiden vastuusta sekä tarkemmin tulvauhkapaikkakuntien
(Kittilä, Rovaniemi, Kemijärvi, Ivalo ja Tornio) tulvariskeihin liittyvää tietoa.
Lisää varautumisen käytännönläheistä ohjeistusta  löydät  TÄSTÄ. (SYKE)
Miten toimin tulvatilanteessa?
Mitä teen tulvan jälkeen?

Tornionjokilaakson tulvaopas
Lapin ELY-keskus, Norrbottenin lääninhallitus ja suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio ovat yhdessä laatineet oppaan tulviin varautumisesta Tornionlaaksossa. Opas on ensisijaisesti suunnattu Tornionjokialueen asukkaille ja mökinomistajille. Linkki tulvaoppaaseen   

Suomen Ympristökeskuksen vesistökohtaiset ennusteet. Ennusteet päivittyvät jatkuvasti.

Vesistöennusteet / Lapin joet: (Oikotie paikkakuntakohtaisiin vedenkorkeus- ja virtaamatietoihin ja ennusteisiin ym.  Klikkaa haluamaasi havaintopistettä kartalla)

- Kemijoen vesistöalue 
Ounasjoki Kittilä:
  - Vesistöennuste Ounasjoki Kittilä, Tulvakartta
Kemijoki Rovaniemi:
     - Rovaniemi Ounaskoski Ylä Lainas, Tulvakartta
     - Rovaniemen verkkosivut
- Tornionjoen vesistöalue
    - Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Pello -Tulvakartta 
- Matkakoski
 - Karunki 
Tornion kaupunki (keskusta)
 -  Vesistöennusteet: Tornionjoen vesistöalue - Tornionjoki, Tornion kaupunki, Tulvakartta
- Ivalojoen vesistöalue
     - Vesistöennusteet: Paatsjoen vesistöalue - Ivalojoki, Ivalon silta

Lapin jokien virtaamia voit katsoa TÄSTÄ.                    Päiv. 9.5. ASo