Sytytä juhannuskokko turvallisesti!                Lapin pelastuslaitos haluaa muistuttaa juhannuskokkoihin ja avotulen tekoon liittyvästä palovaarasta. Avotulen teko vaatii aina maanomistajan luvan. Kokosta ja muusta avotulesta ei saa aiheutua vaaraa eikä savuhaittoja. Vastuu vahingoista on aina kokon polttajalla.


Seuraavista asioista on syytä huolehtia, kun kokkoa suunnitellaan ja poltetaan:

 • Pelastuslain 6§:n mukaan nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että maastopalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
  • mm. metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana olosuhteet ovat sellaiset
 • juhannuskokkoa ja muutakaan avotulta ei saa sytyttää ilman maanomistajan lupaa
 • kokon paikka on valittava siten, ettei siitä aiheudu palon leviämisvaaraa joko maastoon tai rakennuksiin
 • polta vain puhtaita poltettavaksi kelpaavia risuja, oksia tai kuivaa puutavaraa

·         runsaasti savuavan materiaalin ja jätteiden poltto kokossa on vastoin jätehuoltomääräyksiä ja voi aiheuttaa sivullisten tekemän turhan hätäilmoituksen

 • paikalliselle pelastusviranomaiselle on hyvä ilmoittaa kokosta, mikäli se voi aiheuttaa poikkeuksellisen sijainnin vuoksi turhan hätäilmoituksen
 • näkyvä valvonta vähentää vaaraa sivullisten tekemille turhille hätäilmoituksille
 • kokosta syntyvät kipinät voivat sytyttää maaston jopa satojen metrien päässä
 • syttyvä kasvillisuus on poistettava sekä kokon alta että riittävän laajalta alueelta sen ympäriltä
  • turvallinen paikka on esim. kallio, hiekkaranta tai vedessä oleva ankkuroitu lautta
 • tuulen suunta ja voimakkuus on otettava huomioon ennen kokon sytyttämistä
 • kokkoyleisöä on hyvä varoittaa kipinöiden aiheuttamasta vaarasta vaurioittaa vaatteita
 • sammutusvälineitä on varattava riittävästi tulen sammuttamista varten
 • tulta ja ympäristöä on valvottava koko palamisajan
 • palojätteet on lopuksi sammutettava vedellä
 • kuuma hiillos voi olla vaarallinen vielä vuorokaudenkin jälkeen kokon sammumisesta ja voi aiheuttaa vakavia palovammoja
 • Siivoa jäljet ja huolehdi palamisjätteiden käsittelystä
 • Alkoholin nauttiminen ja juhannuskokon sytyttäminen on huono yhdistelmä.
 • Muista, että juhannuskokon sytyttäjä on aina vastuussa mahdollisista vahingoista

·        Kokon polttoon ei anneta varsinaista lupaa, mutta vallitsevat tuuliolosuhteet tai muut syyt huomioiden pelastusviranomainen voi kieltää kokon polton (Pelastuslaki 81§)