METSÄPALOJEN SAMMUTUS ITÄ-LAPIN RAJALLA / lauantai 21.7.

  • sateet auttaneet palojen sammuttamisessa                                               

Raja-Joosepissa Ratsasvaara-Lutto -alueella on jatkettu tänään maastopalojen sammutusta. Palo oli levinnyt paikoin valtakunnanrajan yli Venäjältä perjantain ja lauantain aikana.  Lapin pelastuslaitos ja Lapin rajavartiosto ovat jatkaneet sammutustöitä alueella tukenaan Jääkäriprikaatin sekä Lapin rajavartioston rajajääkärikomppanian virka-apuosastot,  Rajaheko 300 ja Aslak –helikopterit sekä Vapepan ryhmä huoltotehtävissä. 

Raja-Joosepin pohjoispuolella on varauduttu myös palon leviämiseen Suomen puolelle rakentamalla sammutusvesilinjastoja rajan läheisyyteen. 

Päivän aikana metsäpalo Venäjän puolella on jatkunut rajamerkkien B/50 - B/57 välisellä alueella. Alue sijaitsee noin  7 km Raja-Joosepin rajanylityspaikasta etelään ja 2 km pohjoiseen. Palo ei ole ylittänyt rajaa Raja-Joosepin pohjoispuolella, jossa lähimmillään palo on ollut noin 50 metrin m päässä rajasta. Ratsasvaaran alueella, noin 5 km Raja-Joosepista etelään, sammutustyötä on tehty sekä Aslak-helikopterilla että maatoimintana. Lisäksi on tehty sammutustöitä Suomen ja Venäjän välisellä raja-aukolla. 

Jo aiemmin on kerrottu, että Venäjän rajavartiopalvelulta saadun tiedon mukaan palo on ylittänyt Lotta-Murmansk -tien Lotan rajanylityspaikan itäpuolelta. Tämä aiheuttaa edelleen estettä rajanylityksille Venäjän puoleisen Lotan rajanylityspaikan kautta. 

Venäjällä palaa metsää myös lähellä itärajaa Sallassa Kotalan kylän lähistöllä. Tänään palo on ollut lähimmillään noin 400-600 metrin päässä valtakunnan rajasta. Tällä hetkellä paloalue Venäjällä on rajamerkkien V/14 - V/17 välisellä Kiimakumpu – Matsokkaharjun alueella.

Alueella varauduttu tuulen ja ukkospuuskien aiheuttamien kipinöiden synnyttämien palopesäkkeiden sammuttamiseen Suomen puolella. 

Viranomaiset seuraavat Itä-Lapin paloalueiden tilannetta tähystämällä ilmasta ja torneista sekä maatiedustelun avulla. Iltapäivän aikana olleet sadekuurot ovat havaintojen mukaan hillinneet palojen voimakkuutta sekä leviämisnopeutta. Helikoptereiden käyttöä on jouduttu rajoittamaan mm. huoltojen vuoksi. 

Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet osaltaan rajoittamaan palojen leviämistä Suomen puolelle käytettävissä olevilla resursseillaan. Raja-Joosepin Lotan alueella on Venäjän puolella sammuttamassa ollut 4-moottorinen lentokone sekä helikopteri. Venäjän rajavartiopalvelun kanssa on käyty aktiivista tiedon vaihtoa rajavaltuutettujen välillä. 

Lapin pelastuslaitos on kohottanut edelleen valmiutta ja varautumista sammutustehtäviin yhdessä muiden viranomaisten ja Vapepan kanssa. Sallan Kotalan alueelle on tullut Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen metsäpalokalustoa sekä Puolustusvoimilta Utista on tulossa helikopteri Raja-Jooseppiin. Samoin on valmius saada Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin virka-apuosastot paloalueille sunnuntai-iltapäivänä. Myös Vapepan resurssit ovat käytettävissä paloalueilla huolto- ja sammutustehtäviin. Pelastuslaitos on saanut myös kansalaisilta tarjouksia osallistua pelastustöihin. Pelastuslaitos kiittää ja toteaa, että nykyiset resurssit riittävät. 

Palot eivät aiheuta välitöntä evakuointitarvetta alueilla. Savu on haitannut jonkin verran sammutustyötä. Savu voi aiheuttaa edelleen oireita lähialueiden ihmisille. Ilmoituksia savuhaitasta on tullut mm. Nellimin alueelta. 

Ennustettuja ukkospuuskia ei ole alueella ilmennyt, mutta Länsi -ja Pohjois-Lapin yli mennyt ukkosrintama on sytyttänyt mahdollisesti muutaman palon näillä alueilla. Pelastuslaitos toivoo, että sunnuntaiyöstä alkavaksi ennustetut voimakkaammat sateet helpottaisivat maastopalojen sammuttamista. 

Sateiden myötä metsäpalovaroitukset Lapissa ovat näillä näkymin päättymässä alkuviikosta ja Lapin voimassa oleviin varoituksiin ja avotulentekokieltoon suhtaudutaan edelleen vakavasti ja kehotetaan toimimaan niiden edellyttämällä tavalla. 

Rajavartiosto pyytää Lapissa liikkuvia myös välttämään Raja-Joosepin alueella rajavyöhykkeelle menoa, vaikka rajavyöhykelupa sen mahdollistaisikin. Mikäli UKK-kansallispuistoon on tarvetta mennä Raja-Joosepin kautta, on syytä ottaa yhteyttä Raja-Joosepin rajavartioasemaan. 

Lapin pelastuslaitos tiedottaa tilanteesta myös Twitterissä @Lapinpelastus #Itälapinpalot #maastopalotlappi sekä https://www.facebook.com/lapinpelastuslaitos/

Lapin Rajavartioston Twitter: @lapinraja 

Seuraava tiedote sunnuntaina klo 11 mennessä. 

  Lapin pelastuslaitos     Lapin rajavartiosto