METSÄPALOJEN SAMMUTUSTYÖ ITÄ-LAPIN RAJALLA JÄLKISAMMUTUSVAIHEESEEN
- valmiutta puretaan asteittain          tiedote 4. 22.7.2018           

 Raja-Joosepissa Ratsasvaara-Lutto -alueella on siirrytty jälkisammutusvaiheeseen. Venäjän puolelta Suomeen levinneet palot on saatu sammutettua. Kansallispuiston alueella syttyneet kelopuut, tervaskannot ja paksu kytevä kuntta vaativat kuitenkin vielä sammuakseen runsaasti työtä.
Pelastuslaitos, Lapin rajavartiosto tukenaan Jääkäriprikaatin virka-apuosasto jatkavat jälkisammutusta, kaluston keräämistä ja huoltoa. Helikoptereiden käytölle ei ole enää tarvetta. 

Myös Sallan osalta tilannetta puretaan vapauttamalla muualta lähetettyjä kalusto- ja henkilöstöresursseja. Myös Kainuun prikaatista pyydetyn virka-apuosaston tulo on peruttu. Tehdyt sammutusvesilinjat jätetään toistaiseksi kohteisiin.

 Pelastustoiminnan johto seuraa tiivisti sääennusteita. Alueelle on ennustettu sateita. Ilmatieteenlaitokselta saadun tarkemman sääennusteen mukaan sadekuurot voivat olla voimakkaita sademäärän suhteen ja kertymät voivat olla useita kymmeniä millimetrejä. Raja-Joosepin tienoilla todennäköisyys sadekuuroille on sunnuntain aikana hyvin suuri. Sateiden vaikutusta palojen lopulliseen sammumiseen sekä Suomen että Venäjän puolella seurataan vielä useiden päivien ajan. Sunnuntain aikana Lappiin ennustetut ukkoset ja voimakkaat paikalliset sadekuurot voivat muuten työllistää pelastuslaitosta eri puolilla Lappia.

 Tilanteen aikana vaikeakulkuiseen maastoon on rakennettu sammutusvesilinjastoja yhteensä yhteensä 9 kilometriä. Näiden yhteismäärältään lähes viidensadan letkun, muun huollettavan kaluston sekä aiemmissa maastopaloissa käytetyn kaluston saattaminen hälytyskuntoon tulee työllistämään pelastuslaitoksen toimipaikkoja pitkään.

Venäjän puolella Lotan rajanylityspaikalla henkilö- ja ajoneuvoliikenne on alkanut kulkemaan 22.7.klo 7 normaalisti. Raja-Joosepin rajanylityspaikan kautta voi matkustusedellytysten täyttyessä matkata Venäjälle.

Pelastuslaitoksen antama avotulentekokielto päättyy sitä mukaa kunnissa, kun kuntakohtaiset metsäpalovaroitukset loppuvat.

 Lapin pelastuslaitos tiedottaa tarvittaessa tilanteesta vielä Twitterissä @Lapinpelastus #Itälapinpalot #maastopalotlappi sekä https://www.facebook.com/lapinpelastuslaitos/

Lapin Rajavartioston Twitter: @lapinraja

 Tämä on toistaiseksi viimeinen Itä-Lapin paloja koskeva tiedote.
 Lisätiedot:

Kuva: Sallan rajan läheisyydestä, Lepistön tien päästä 21.7. klo 20.30. Vesisateet alkavat, ja tilanne rauhoittuu (Kuva: Lapin pelastuslaitos)

 Lapin pelastuslaitos       Lapin rajavartiosto