Lapin pelastuslaitoksen tiedote 30.5.: Lapin pelastuslaitos varautuu suurtulviin - tilannekuvaa seurataan aktiivisesti

Lapin pelastuslaitos on varautunut suurtulviin henkilöstön koulutuksilla ja johtamisvalmiuden nostamisella sekä lisäresurssein. Tilannekuvaa seurataan aktiivisesti. Rovaniemellä oleva tilannekeskus keskittyy Lapin tulvatilanteen seurantaan ja Kemissä tilannekeskus hoitaa muut päivittäiset tehtävät. Alueellisilla avotulenteon kielloilla varmistetaan, että resurssit riittävät tulvantorjuntaan. Kalustoresursseja on siirretty  pahimmille riskialueille. (Tiedote klo 16)

Lapin aluehallintoviraston tiedote 27.5. : Nyt on viimeinen hetki kerätä kamppeet talteen jokivarsilta ja suojata omaisuus

Lapin tulvat näyttävät tämän hetken ennusteiden mukaan iskevän pahiten Kittilään touko-kesäkuun vaihteessa. Myös Rovaniemellä on valmistauduttu vuoden 1993 kaltaiseen suurtulvaan. Keskiviikkona 27.5.2020 kokoontunut Lapin alueellinen valmiustoimikunta muistuttaa kaikkia lappilaisia tulvaveden vaaroista: veden korkeus saattaa vaihtua nopeastikin ja veden mukana saattaa virrata myös rannalta huuhtoutuneita tavaroita tai epäpuhtauksia. Tämän vuoksi lapsia ei tule päästää leikkimään tulvavedessä, virtaava vesi voi myös helposti kaataa pyöräilevän ihmisen tai vaurioittaa autoa. Suuren vahinkoriskin vuoksi avotulentekokielto on voimassa 29.5. - 7.6. Rovaniemellä ja Kittilässä. Lapin pelastuslaitos pyytää kaikkia kulotusta suunnittelevia muuallakin Lapissa harkitsemaan vakavasti kulotuksen välttämättömyyttä. Kulopalojen sammutukseen ei olisi nyt tulva-aikana resursseja.

Ei-tekeminen ei aina ole tekemistä! Blogikirjoitus 24.5.2020. Pelastusjohtaja Markus Aarto

Entisen pitkäaikaisen esimieheni lempilauseita yliopistolla työskennellessäni oli: ”Ei-tekeminen on tekemistä”. Lauseella vanha filosofi halusi alleviivata sitä, että aina ei ole hyödyksi reagoida kaikkiin asioihin heti, vaan iso osa asioista hoituu itseohjautuvasti, kun niiden perässä ei lähde sähköjäniksenä juoksemaan. Ja toisaalta sekin, että on usein tietoinen valinta, että jollekin asialle ei tehdä mitään. Henkilökohtainen kokemus on osoittanut, että aforismiin sisältyy suuri viisaus. 
Toisaalta minkä tahansa johtamistyön vaikein vaihe on kerätä riittävä määrä informaatiota oman päätöksenteon pohjaksi. Jotta voi päättää pitääkö tehdä toimia jossakin asiassa, pitää tuntea faktat ja yhteisö, jossa eletään ja vieläpä perusteellisesti. Valinnat, jos ne ovat rationaalisia, perustuvat aina tietoon! Faktojen sivuuttaminen tai niiden väärintulkinta johtavat vääriin valintoihin.

Lapin aluehallintoviraston tiedote 6.5. :Lapissa varaudutaan ensi viikon koronarajoitusten purkamiseen

Lapissa koronavirustartuntatilanne on tällä hetkellä kohtuullisen rauhallinen. Koulujen avautumiseen valmistautuminen herättää kuitenkin keskustelua. Pitkittyvä koronakriisi ja epävarmuus koettelevat psyykkistä jaksamista, erityistä huolta kannetaan nyt lapsista ja nuorista. Lapin kevättulvien osalta ennusteet ovat viime viikon kaltaiset: tulva ennustetaan koettelevan eniten Kittilää, Kemijärveä ja Rovaniemeä. Lapin aluehallintoviraston koordinoiman Lapin alueellisen valmiustoimikunnan kokous oli keskiviikkona 6. toukokuuta 2020.

Lapin aluehallintoviraston tiedote 29.4.: Merkittävimmän turvallisuusteon tekee edelleen jokainen meistä itse

Lapin aluehallintoviraston mukaan terveydenhuollon tilanne maakunnan sairaanhoitopiireissä eroaa toisistaan. Lapin sairaanhoitopiirissä tilanne on rauhallinen, uusia tartuntoja ei juurikaan ole. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tilanne on edennyt epidemiaksi ja uusia varmistettuja koronatartuntoja todetaan päivittäin. Sairaalahoidossa potilaita on silti vähän. Tämänhetkisten tulvaennusteiden mukaan Lapissa tulvariski on suurin Kittilässä ja Rovaniemellä. Kevään säät määrittävät kuitenkin tulvien suuruuden. Lapin aluehallintoviraston koordinoima Lapin alueellinen valmiustoimikunta kokousti keskiviikkona 29. huhtikuuta 2020.
Kotona pysymiseen ja etäisyyden pitämiseen tarvitaan sinnikkyyttä. On kuitenkin osoitettu, että nämä toimenpiteet estävät tehokkaasti koronaviruksen leviämisen.
”Koronaviruksen kanssa pitää oppia elämään. Tärkeimmät ja merkittävimmät turvallisuusteot tehdään edelleen henkilökohtaisesti yksilöinä ja kotona - on väärää rohkeutta lähteä lipsumaan hyvin toimivista ja tehokkaista käytännön toimista”, muistuttaa pelastustoimi ja varautuminen -vastuualueen johtaja Joni Henttu Lapin aluehallintovirastosta lappilaisia vapun alla.

Vaikka resurssit ovat niukat, paljon kyetään tekemään tulvavahinkojen minimoimiseksi; Blogikirjoitus 27.4. (osa 2) Pelastusjohtaja Markus Aarto 

Jotta elämä Lapin pelastuslaitoksen toiminta-alueella ei olisi korona-aikanakaan yksinkertaista, olemme myös mahdollisen suurtulvan kynnyksellä. Tätä kirjoitettaessa pahimmat tulvat näyttäisivät osuvan Ivalon, Kittilän ja Rovaniemen Saarenkylän alueille lähes yhtä aikaa touko-kesäkuun vaihteessa.
Tuoreimmat ELY-keskuksen julkaisemat ennusteet povaavat esimerkiksi Rovaniemelle tulvaa, jonka toistuvuus on välillä 1/20 v. - 1/100 v. Vertailun vuoksi aiemmat suurtulvat (1973 ja 1993) ovat olleet luokkaa 1/ 30v.
Toisin kuin koronassa tulvien osalta ”Siperia on jo opettanut”. Pelastuslaitoksen, kuntien, aluehallintoviranomaisten, valtion viranomaisten, Puolustusvoimien ja monien vapaaehtoisjärjestöjen valmiussuunnitelmat ovat kunnossa, yhteistyö on tiivistä ja materiaalinen varautuminenkin on käynnistetty hyvissä ajoin. Vaikka resurssit ovat niukat, paljon kyetään tekemään tulvan aiheuttamien vahinkojen minimoimiseksi.

Varautuminen kannattaa aina, ei anneta pelkästään Siperian opettaa;  Blogikirjoitus 24.4. Pelastusjohtaja Markus Aarto: 

Pelastustoimi on varautumisorganisaatio ja kaikenlainen valmiuden ylläpito on pelastuslaitosten toimintaan sisäänkirjoitettu ominaisuus. Varautumisessa pyritään hallitsemaan riskejä niiden todennäköisyyssuhteeseen peilaten. Mitä todennäköisempi riski, sen tuhdimpi varautuminen!  Hyvästä varautumisesta huolimatta aina tulee kuitenkin eteen tilanteita, joissa ennakointi epäonnistuu. Emme kykene – riittävän tiedon puuttuessa – ennakoimaan oikein kaikkia riskejä tai sitten varautumistoimien hinta muodostuu saavutettavaan etuun nähden kohtuuttomaksi. Hyötyjen ja haittojen puntaroiminen myös kustannusnäkökulmasta on vastuullista päätöksentekoa ja julkisen rahan käyttämistä.

Lapin aluehallintoviraston tiedote 22.4. Koronavirus on edelleen uhka yhteiskunnalle

Koronavirustartuntojen määrä Lapissa on edelleen maltillinen, mutta uhka ei ole ohi. Lähikontaktien välttäminen on jatkossakin tärkeää. Yhteisillä ponnisteluilla kuten fyysisellä etäisyydellä ja liikkumisen rajoittamisella on saatu selkeitä tuloksia aikaan ja virustartuntamäärät pysymään pieninä. Lapin kevättulvahuippu saavutetaan tämän hetken ennusteiden mukaan touko-kesäkuun vaihteessa. Lapin alueellinen valmiustoimikunta muistuttaa kiinteistön omistajan vastuusta huolehtia omasta tulvasuojauksestaan.

Lapin aluehallintoviraston tiedote 15.4.2020 - Vieläkään ei ole oikea aika lähteä Lappiin

Vieläkään ei ole oikea aika lähteä Lappiin 
Lapin koronavirustilanne on säilynyt melko samanlaisena viime viikkoon verrattuna, arvioi Lapin alueellinen valmiustoimikunta kokouksessaan 15.4.2020. Uusia varmistettuja koronavirustartuntoja on löytynyt Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireissä päivittäin, mutta tartuntaketjut on pystytty jäljittämään. Ruotsin raja ei ole vielä näyttänyt olevan merkittävä tekijä tartuntaketjuissa. Uudenmaan eristyksen päättymisen ei pelätä johtavan radikaaleihin muutoksiin Lapin tartuntamäärissä, kaikkien on silti tärkeä pysyä kotona ja noudattaa ohjeita. Lapin kevättulviin varaudutaan, mutta niiden toteutumiseen vaikuttaa kevään säät.